Listes Candidats *
   CAP A    CAP B    CAP C   
1 2 3
   CCP C    CTP   
4 5 Suite...